camera

HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRÊN WEBSITE INTERNET EXPLORER (IE)

HƯỚNG DẪN

XEM CAMERA TRÊN WEBSITE

Internet Explorer (IE)

1.Click đôi vào biểu tượng Internet Explorer (IE)

2.click Tools / 

Chọn Internet Options :

 

  1. Click the Security tab – Custom Level button.

 

 

  1. Tiếp theo,Click chọn như sau:

 

ActiveX and plug-ins – Enabled

 

Download Signed ActiveX Control – Enabled

Script ActiveX controls marked as safe for scripting – Enabled

 

 

Download unsigned ActiveX Control – Prompt

 

 

Initialize and script ActiveX controls not mark as safe – Prompt

  1. Click OKand Apply and OK. Tắt và Khởi động lại Internet Explorer (IE).

.     Xong phần cài IE , tiếp theo là download phần mềm sau:

http://www.mediafire.com/download/pmg7msljea7wvfd/NewActive.exe

 

.     Sau khi download phần mềm về, PH hãy click vào và cài đặt (cứ next hoặc OK là được)

 

 

 

 

7.Tiếp theo là bật lại Internet Explorer (IE) , vào địa chỉ sau :

http://behanhphuc.com/cameras/list/

 

 

  1. Chọn đúng Camera và đăng nhập vào với User, Pass của Lớp:

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ EMAIL: behanhphuc02ltn@gmail.com để nhận user và password.

Nếu gặp sự cố khi cài đặt, vui lòng cài đặt phần mềm TeamViewer để thuận tiện cho việc trao đổi hướng dẫn./