Ảnh làm bánh Lớp Song Ngữ
Ảnh làm bánh Lớp Nhỏ 1
Ảnh làm bánh Lớp Nhỏ 2
Ảnh làm bánh lớp Se Sẽ
Ảnh làm bánh Lớp Họa Mi 2
Ảnh làm bánh Lớp Lớn 1
Ảnh làm bánh lớp Lớn 2
Ảnh làm bánh Lớp Bé 1
Ảnh làm bánh Lớp Bé 2
Ảnh làm bánh lớp Họa Mi 1
Văn nghệ xuân 2018
Sinh nhật bé Bảo Ngọc lớp Bé 1
Hình ảnh nhổ củ cải
Lớp lớn 2 không chỉ chăm ngoan học giỏi mà còn rất khéo léo trong các hoạt động khác
Chúc mừng sinh nhật bé Su lớp nhỡ 1,tròn 5 tuổi
Bé đi dã ngoại các cây cầu & đi siêu thị trung tâm Thành phố Đà Nẵng
Sinh Nhật Linh An
Thao giảng lớp họa mi1 năm học 2017-2018
Thao giảng lớp nhỡ 1 năm học 2017-2018
Cô và Bé
Kỹ năng sống
Rung chuông vàng 2017
Bé học tập
Chăm sóc sức khỏe
5 năm thành lập
Bé đi dã ngoại
Hình ảnh tổng hợp
Lễ hội của bé